Kazimierz Dolny 14-15.12.2001

W dniach 14-15 grudnia 2001r.w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się konferencja zatytułowana "Filozofia wobec wyzwań irracjonalizmu", zorganizowana przez Katedry Metodologii Nauk, Metodologii Filozofii, Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Wydziału Filozofii KUL.
      

W konferencji wzięli udział, wygłaszając następujące odczyty:

J. Woleński (Uniwersytet Jagielloński), "Dwa racjonalizmy i irracjonalizm";
S. Judycki (Katolicki Uniwersytet Lubelski), "Logos i anamnesis. O możliwych wyjaśnieniach ludzkiej racjonalności";
R. Kleszcz (Uniwersytet Łódzki), "O granicach racjonalności";
A. Przyłębski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), "Przeciwko irracjonalności w filozofii. Henryka Rickerta polemika z filozofią życia";
L. Kaczanowicz (Uniwersytet Opolski), "Źródła solidarności. Czy etyki bezzałożeniowe są irracjonalne?";
R. Majeran (Katolicki Uniwersytet Lubelski), "Racjonalność a wiara. Średniowieczne próby rozwiązania dylematu";
M. Pepliński (Akademia Bydgoska), "O cenności racjonalności w poznaniu religijnym";
T. Szubka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), który zreferował tekst W. Marciszewskiego (Uniwersytet w Białymstoku) "Pytanie w sprawie racjonalności pewnego racjonalizmu".

      

Panelową dyskusję na temat "Chrześcijaństwo - obrońca czy przejaw irracjonalności?" poprowadził ks. A. Bronk.
      

W dyskusji prócz wyżej wymienionych udział wzięli: L. Koj (Uniwersytet w Zielonej Górze), H. Eilstein (University New Mexico), ks. J. Herbut (Katolicki Uniwersytet Lubelski), P. Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski).
      

Informacje o materiałach z konferencji z tego roku, jak i z ubiegłych lat można uzyskać u organizatorów.

 

Agnieszka Salamucha

Katolicki Uniwersytet Lubelski