UW, Warszawa, 26.01.2001

26 stycznia 2001 r. w Warszawie odbyło się doroczne walne zebranie delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego poświęcone podsumowaniu wydarzeń mijającego roku oraz nakreśleniu zamierzeń na lata następne.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne (PTF) to liczącą blisko sto lat organizacja społeczna zrzeszająca przeszło tysiąc osób, którym przyświeca myśl o krzewieniu kultury myślenia filozoficznego w jak najszerszych kręgach społecznych. PTF składa się obecnie z 16 oddziałów działających w większych ośrodkach akademickich naszego kraju (zazwyczaj na uniwersytetach), najmłodsze z nich to PTF w Cieszynie i organizujące się dopiero PTF w Słupsku i PTF w Opolu.

PTF jest od 1957 roku oficjalnym reprezentantem polskiego środowiska filozoficznego w Międzynarodowym Instytucie Filozofii z siedzibą w Paryżu, reprezentuje również to środowisko wobec organów administracji krajowej.

Głównym obszarami działalności PTF jest organizowanie prelekcji (ok. 130 w minionym roku), współtworzenie życia filozoficznego w Polsce a więc działalność publicystyczna i edukacyjna związana z organizowaniem corocznej Olimpiady Filozoficznej oraz konferencyjna i koordynacyjna związana z prowadzeniem projektów badawczych. PTF posiada swoją bibliotekę liczącą ponad 7600 tomów oraz archiwum gromadzące najcenniejsze materiały z przeszłości polskiego życia filozoficznego; kustoszem tego archiwum jest prof. Jacek J. Jadacki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Oficjalnym czasopismem PTF jest wydawany w Toruniu kwartalnik RUCH FILOZOFICZNY, którego redaktorem naczelnym od wielu już lat jest prof. Leon Gumański.

Obrady delegatów rozpoczął prof. Władysław Stróżewski, który wspominał tych członków PTF, którzy w minionym roku odeszli na zawsze, w tym tak znamienitych jak Stanisław Cichowicz (m.in. tłumacz i wydawca dzieł Leibniza oraz licznych pism współczesnych myślicieli francuskich) czy Józef Tischner cieszący się wielkim szacunkiem fenomenolog, filozof człowieka i wielki autorytet wielu środowisk (nie tylko akademickich), którego bliższa prezentacja nie jest potrzebna.

Następnie delegaci wysłuchali sprawozdań z bieżącej działalności PTF: statutowej, edukacyjnej, finansowej itp. udzielono absolutorium władzom towarzystwa (przewodniczący prof. Władysław Stróżewski, z-ca przewodniczącego prof. Władysław Krajewski, sekretarz prof. Barbara Markiewicz oraz skarbnik, którym został wybrany podczas bieżącego zjazdu delegatów - dr Ulrich Schrade).

Z zagadnień wartych odnotowania na szerszym forum chciałbym przedstawić kilka faktów związanych z olimpiadą filozoficzną: w roku 2000 uczestniczyło w niej blisko dwa tysiące uczennic i uczniów na poziomie zawodów szkolnych, blisko siedemset osób na poziomie zawodów okręgowych zaś w finale wystartowało siedemdziesiąt sześć osób, spośród których siedemnaście uzyskało tytuł laureata Olimpiady Filozoficznej zaś dwadzieścia dwie osoby tytuł finalisty Olimpiady Filozoficznej.

W Münster odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej gdzie uczestnicy z Polski zajęli 4 i 5 miejsce (wygrał ją reprezentant Bułgarii) - warto wspomnieć, że w trzech poprzednich edycjach reprezentacji Polski zajmowali pierwsze miejsca! Tegoroczny finał Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej odbędzie się w Stanach Zjednoczonych w Filadelfii.

Wśród zamierzeń PTF na najbliższe lata - trzy wydają się szczególnie doniosłe:
- Przygotowanie obchodów i uroczystości okolicznościowych związanych ze stuleciem istnienia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego przypadającym w roku 2004.
- Zabieganie o to by planowana na rok 2002 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej możliwość odbywania egzaminu dojrzałości z filozofii połączona była z nauczaniem filozof
ii w szkołach średnich oraz by nauczanie to odbywało się na odpowiednio wysokim poziomie a zatem prowadzone było przez ludzi posiadających do takiego nauczania odpowiednie kwalifikacje.
- Przygotowanie Siódmego Zjazdu Filozofów Polskich, który mógłby odbyć się w roku 2003 (poprzedni odbył się w 1995 roku w Toruniu).

Na zakończenie obrad uczestnicy zebrania wysłuchali wykładu prof. Jadwigi Mizińskiej z UMCS poświęconego wątkom filozoficznym w poezji Zbigniewa Herberta.

Grzegorz Trela