Kolejna konferencja Częstochowskiego Środowiska Filozoficznego

27-28 września 2018r. Częstochowa. Pamięć – zapomnienie/zapominanie - niepamięć. Konteksty filozoficzne.