Nie ma dość podniosłych słów dla wyrażenia uznania Profesorowi Jackowi Jadackiemu i Wydawnictwu Naukowemu SEMPER - za realizację tego projektu, na który kultura filozoficzna w Polsce czeka(ła) od wielu dekad. Poprzestaniemy na pisanym Największymi Literami:  DZIĘKUJEMY!

Opublikowano właśnie: Pisma zebrane Stanisława Leśniewskiego pod redakcją Jacka Jadackiego, Wydawnictwo Naukowe SEMPER, Warszawa 2015; t. 1-2, s. 468+408 = 876 (paginacja ciągła).