Przypominamy - (a zapewne, niektórym prezentujemy) - zasłużone dla Polskiego Ruchu Filozoficznego instytucje długiego trwania, będące synonimem wysokiej jakości pracy filozoficznej, które wciąż jeszcze - mimo kolejnych reform - istnieją.

Na początek Zespół Metodologiczno-Epistemologiczny im. Izydory Dąmbskiej, wywodzący się z Jej seminarium prowadzonego w IF UJ poczynając od roku 1964r. Szczegóły