Rekomendujemy niniejszym serwisy internetowe, które można zasadnie uznać, za potwierdzenie tezy, iż żywa filozofia, czy - szerzej - myśl społeczno-polityczna, tworzona jest poza murami polskich uniwersytetów.

  1. Pierwszy z nich: LOGIC.EDU.PL wpisujący się w nurt dziedzictwa Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.
  2.         Drugi: ARGUMENTY.NET - realizujący pogłębioną refleksję nad codziennością społeczno-polityczną, której tak bardzo brak wśród polskich Akademików. W szczególności, w serwisie tym można odnaleźć kontynuację idei czasopisma FILOZOFICZNIE, które redagowane było przez środowisko FILOZOFIA.ORG.PL dekadę temu. SZCZEGÓŁY.