Seminarium IFiS PAN "Filozoficzne Problemy Wiedzy"

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium "Filozoficznych problemów wiedzy" w dniu 14 grudnia br. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat nt. "Koncepcja Monady G. W. Leibniza jako klucz do zrozumienia wyobraźni w twórczości Stanisława Wyspiańskiego" wygłosi Mgr Jarosław Jarszak (nauczyciel filozofii i religii w XVII LO im. A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie).